Сайт Прилуцької гімназії № 1 імені Георгія Вороного
Меню сайту
Ми у Фейсбуці
Погода в Прилуках
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Статистика візітів
Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

У ХХІ столітті освіта України повинна бути новою, сучасною, яка впевнено дивиться в майбутнє, у якій зникає бар’єр між тими, хто навчає, і тими, хто навчається (бо вчаться всі разом). Саме тому в гімназії, як закладі нового типу, повинна відбутися зміна педагогічних установок від ідеї розвитку до ідеї саморозвитку всіх учасників освітнього процесу. Таким чином, метою гімназійної освіти стає побудова індивідуальних освітніх програм та індивідуальна педагогічна підтримка (супровід) учнів, які рухаються за індивідуальними освітніми траєкторіями. Саме на реалізацію цієї мети і спрямована робота тьютора (вихователя-наставника), керівників клубів інтелектуального спілкування (КІС), учителів-предметників, психолога, соціального педагога та інших педагогічних працівників гімназії.

З 2008 року в Прилуцькій гімназії №1 запроваджена дослідно-експериментальна робота з проблеми “Тьютор — нова педагогічна позиція в освітньому процесі гімназії”.

Дослідно-експериментальна робота з даної проблеми розпочалася на місцевому рівні. Рішенням Прилуцької міської ради Чернігівської області (94 сесія 5 скликання) від 29 грудня 2009 року затверджено програму “Тьютор (педагог-організатор) — нова педагогічна позиція в освітньому процесі Прилуцької гімназії №1” на 2009-2016 роки. Розроблено Положення про тьютора, відповідно до якого тьютор повинен мати стаж не менше 1 року. Тьютор — це спеціаліст психолого-педагоічної підтримки, тому на цій посаді працює педагог за фахом “соціальний педагог, практичний психолог”. Розроблено алгоритм роботи тьютора. Створено модель професійної компетентності тьютора, відповідно до якої він повинен володіти знаннями дисциплін психолого-педагогічного циклу, основ інноваційних технологій, новаторських ідей.

Головна функція тьютора – захист і допомога дитині в процесі освіти.

Тьютор є людиною, яка впливає на освітню політику гімназії, виконує роль «агента» інноваційних змін. Впроваджуючи різноманітні проекти, він доводить нові форми взаємодії до норм і традицій, фактично утверджує новий уклад гімназії.

Ще одна функція тьютора – диспетчерська. Він, знаючи схильності учнів, має віднайти в освітньому просторі гімназії чи за її межами місце, де їх можна розвивати.

Мета і зміст роботи класного керівника класу та тьютора однакові, а  їхні функціональні обов’язки різні, бо останні мають більше можливостей і часу для серйозної, поглибленої роботи з кожним учнем.

Класне керівництво є типовим феноменом саме радянської педагогіки, опорою якої є колективістський підхід і «колективістські» форми роботи, головним завданням була і є організація позаурочної активності учнів як колективної форми проведення часу. Перехід до тьюторства викликаний об’єктивною потребою переходу до індивідуально орієнтовної системи навчання. Це робота не  з колективом учнів, а, перш за все, - з індивідом.

Тьютору делегуються повноваження наставника й помічника учнів у складному процесі їх особистого й професійного самовизнання. Він є виразником, представником інтересів учнів перед усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, забезпечує поєднання педагогічного і батьківського впливу. Тьютор уважно вивчає соціокультурні очікування батьків щодо освіти їх дітей, «дооформлює» їх до рівня потреб і створює на цьому «матеріалі»  програму подальшого розвитку гімназії, у якій відображаються запити батьків.

Сутність дослідно-експериментальної роботи з даної проблеми визначається баченням таких основних засад розвитку гімназії:

·               Навчально-виховний процес – це, перш за все, створення умов для розгортання природних задатків та схильностей учнів.

·               Гімназія – це освітній простір для руху учня за індивідуальним маршрутом, «місце зустрічі», яке «змінити не можна», бо саме тут відбувається взаємний обмін ідеями, відкриттями між такими ж як і він сам, унікальними й неповторними особистостями. Тільки так у процесі власної діяльності й спілкування може з’явитися живе знання – те, що добуто.

·                Головним результатом сучасної гімназійної освіти має бути повноцінно прожите дитинство і юність, збереження здоров’я, радість пізнання, розвинуті в собі розумові (інтелектуальні), творчі (креативні) та комунікативні здібності, емоційний інтелект.

 

Таким чином тьютор допомагає учневі стати суб’єктом власної діяльності, своєї освіти.

Переглянути документи