Сайт Прилуцької гімназії № 1 імені Георгія Вороного
Меню сайту
Ми у Фейсбуці
Погода в Прилуках
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Статистика візітів
Гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Обдаровані діти — це діти, які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим розвитком, що є наслідком як природних задатків, так і сприятливих умов виховання. Вони виявляють себе най­більш яскраво в таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних досягнень, творчості, комунікаціях та лідерстві, в різних видах діяльності і руховій сфері.

 

Обдарованість — це сукупність здібностей, що дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності, що є цінними для суспільства. Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, державою, навчальним закладом і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Пошук обдарованих дітей та створення умов для їхнього розвитку — це комплексна спільна спланована діяльність дорослих: батьків, учителів, керівників гуртків, шкільного психолога.

 

Прийоми розвитку творчих здібностей обдарованих учнів

  1. Стимулювання творчого інтересу. Передбачає введення цікавих прикладів, дослідів, парадоксальних факторів, розповідей про казкові чи фантастичні передбачення.
  2. Цікаві аналогії – наприклад, між фізичними явищами, які вивчаються, і природними об’єктами.
  3. Емоційне переживання – це створення ефекту здивування, захоплення, недовіри, незвичайності наведеного факту, парадоксальність досліду, грандіозність і несподіваність цифрових даних.
  4. Розвивальні ігри, що моделюють сам творчий процес, сприяють розвитку різних інтелектуальних рис, а саме: уваги, пам’яті, особливо зорової, вміння знаходити закономірності, класифікувати й систематизувати матеріал, здібності до комбінування, вміння знаходити помилки й недоліки; просторове уявлення; здатність передбачати наслідки власних дій.
  5. Метод відкриття. Це метод передбачає створення в процесі навчання ситуації проведення наукового експерименту, науково – дослідної роботи. Він стимулює учнів, підвищує їх зацікавленість у навчальному процесі, сприяє активності учнів у засвоєнні навчального матеріалу, стимулює їх інтелектуальну діяльність, закріплює впевненість у своїх можливостях, виховує незалежність поглядів.
  6. Ситуації з можливістю вибору – вони можуть бути трьох рівнів. Найнижчий – це вибір з двох, далі – створення вчителем різних ситуацій з можливістю вибору, третій рівень – це створення таких умов, коли самі учні перевіряють свій вибір, а вчитель виконує роль помічника.
  7. Підвищення стимулюючого впливу змісту навчального матеріалу. Зміст повинен відповідати вимогам, сформованим у принципах навчання. Існують і деякі спеціальні методи, спрямовані на підвищення стимулюючого впливу змісту; створення ситуації новизни, актуальності, наближення до найважливіших відкриттів у науці й техніці, до досягнення сучасної культури, мистецтва, літератури тощо, особливе значення в стимулюючому впливі змісту відіграють навчальні й навчально – творчі завдання, за допомогою яких педагог створює учням творчу ситуацію, прямо чи опосередковано задає мету, умови та вимоги до навчальної творчої діяльності, в процесі якої учні оволодівають знаннями та навичками, розвивають творчі здібності.

 

МЕТОДИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ ЕФЕКТИВНІЙ РОБОТІ

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ:

• повага до бажання учнів працювати самостійно;

• вміння утримуватись в процесі творчої діяльності;

• надання дитині свободи вибору галузі застосування своїх здібностей, методів досягнення мети;

• індивідуальне застосування навчальної програми залежно від особливостей учня;

• заохочення роботи над проектами, запропонованими самими учнями;

• виключення будь-якого тиску на дітей, створення розкріпаченої атмосфери;

• схвалення результатів діяльності дітей в одній галузі з метою спонукати бажання випробувати себе в інших галузях діяльності;

• підкреслювання позитивного значення індивідуальних відмінностей;

• надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінну від інших точку зору і у зв’язку з цим відчувають тиск з боку ровесників;

• добування максимальної користі з хобі, конкретних захоплень та індивідуальних нахилів;

• терпиме ставлення до можливого безладдя;

• заохочення максимальної захопленості у спільній діяльності;

• переконання учнів, що вчитель є їхнім однодумцем, а не ворогом. 

 

Для того, щоб якомога раніше ви­явити обдаровану дитину, батькам та вчителям варто пам’ятати, що така дитина потребує до себе підвищеної уваги, тому що їй властиві особливі риси характеру, особливості у сфері мислення і в навчальній діяльності. Обдаровані діти мають добру пам'ять, особистий світогляд, добре розвинуте абстрактне мислення. В обдарованих дітей гарно розвинута свідомість, теоретичний спосіб мислення. Вони, як правило, дуже активні і завжди чимось зайняті. Прагнуть працювати більше за інших.

 

Риси обдарованих дітей

1. Оволодівають досить швидко знаннями і зберігають їх:

— засвоюють головне;

— швидко і відповідно реагують;

— критично оцінюють і ставлять пи­тання, переносять вивчене на нову ситуацію.

2. Продовжують, перетворюють і передають ідеї, думки:

— зберігають логічну послідовність думок;

— користуються широким словниковим запасом, мова добірна й гнучка.

3. Мають високі показники абстрактного мислення:

— вміють узагальнювати;

— розділяють причини й наслідки;

— визначають взаємозв’язки.

4. Обдаровані — переборювачі труднощів:

— покладаються на себе, якщо зустрічаються з ускладненнями;

— наполегливо шукають вихід із ситуації.

5. Обдаровані — винахідники й творці:

— люблять експериментувати;

— використовують метод спроб і помилок.

6. Люблять незалежність.

7. Легко пристосовуються до нової ситуації:

— приймають потребу змін;

— передбачають наслідки;

— оптимістично зустрічають пе­ре­шкоди;

— радо зустрічають нові ідеї, думки.

8. Фізичні риси обдарованих:

— енергійні;

— вільні від невротичних напружень.